Ćíslo faktúry Dodávateľ Suma v € Č.výpisu Dátum úhrady Popis
1 Fa.č.19-12/2013 Ján Fecenko, Duchnovičová 431/1 65 výpis VÚB a.s. č.02/2014 14.01.2014 klampiarské práce 
2 Fa.č. 0757644331 T-COM 28,86 výpis VÚB a.s.  č.03/2014 14.01.2014  
3 Fa č. 2250004250 VSE a.s., Košice 179 výpis VÚB a.s.  č.08/2014 11.02.2014  
4 Fa.č.152014 Spol. OcÚ N.Orlík 20     výpis VÚB a.s.  č.09/2014 13.02.2014 na opatrov. služby- poplatok
5 Fa.č. 030/2013 Obec Medvedie 128,5 výpis VÚB a.s.č.09/2014 13.02.2014 2.splátka za odber vody
6 Fa.č. 0758625878 T-COM 20,17 výpis VÚB a.s. č.10/2014 17.02.2014  
7 Fa.č. 142702284 Ifosoft  VOS, Prešov 39,6 výpis VÚB a.s. č.13/2014 28.02.2014 vybavenie ekonom. agendy pre rok 2014
8 Fa.č. 142002203 Ifosoft  VOS, Prešov 20,76 výpis VÚB a.s. č.13/2014 28.02.2014 servisné práce 
9 Fa č. 43/2014 JUDr.Ján Kic advokát 100 výpis VÚB a.s. č.13/2014 28.02.2014 2. splátka za advok. služby /les/ 
10 Fa.č. 9759616272 T-COM 18,86 výpis VÚB a.s. č. 15/2014 17.03.2014  
11 Fa.č. 43/2013 JUDr. Ján Kic advokát 150 výpis VÚB a.s. č. 18/2014 26.03.2014 3. splátka za advok. služby /les/
12 Fa.č. 7403185029 T-COM 4,94 výpis VÚB a.s. č. 19/2014 28.03.2014  
13 Fa.č. 5900645869-1 T-COM 9,9 pokladňa  OcÚ č. 47/2014 14.03.2014 mobil.tel.k pevnej linke OcÚ
14 Fa.č. 2014015 Spol.Oc.Ú N.Orlík              266 výpis VÚB a.s. č. 22/2014 07.04.2014 režijné náklady na Sp.OcÚ N.Orlik
15 Fa.č. 9760609986 T-COM 16,97 výpis VÚB a.s. č. 24/2014 17.04.2014  telefón
16 Fa.č. 432013 JUDr. Ján Kic, advokát 128 výpis VÚB a.s. č. 26/2014 23.04.2014  4.splátka za advok. práce /les/
17 Fa.č. 622014 Ing. Michal Kostik,Cernina 80 výpis VÚB a.s. č. 26/2014 23.04.2014 znalecký posúdok VOS
18 Fa.č. 2250004250 VSE a.s. Košice 179 výpis VÚB a.s. č. 28/2014 05.05.2014 elektrina
19 Fa.č. 2250004250 VSE a.s. Košice 195 výpis VÚB a.s. č. 30/2014 12.05.2014 elektrina
20 Fa.č. 142017 KORONA n.o. red. DUKLA 32 výpis VÚB a.s. č. 31/2014 15.05.2014 plošna inzercia uverej. v týž. DUKLA - VOS
21 Fa.č. 8761610432 T-COM  22,46 výpis VÚB a.s. č. 33/2014 19.05.2014 telefón
22 Fa.č. 2250004250 VSE.a.s. Košice 47,7 výpis VÚB a.s. č. 35/2014 21.05.2014 poplatok za pripojenie odberného miesta
23 Fa.č. 2014072 JUDr. A. Farkašovský, advokát 300 výpis VÚB a.s. č. 37/2014 26.05.2014 advok. služby VOS -1.splátka
24 Fa.č. 7405166431 T-mobile 4,95 výpis VÚB a.s. č. 37/2014 26.05.2014 internet
25 Fa.č. 2014072 JUDr. A. Farkašovský, advokát 511,39 výpis VÚB a.s. č. 42/2014 13.06.2014 advok. služby VOS -2.splátka
26 Fa.č. 15953411 INPROST s.r.o. 15,6 výpis VÚB a.s. č. 42/2014 13.06.2014 doplatok za Obecné noviny
27  Fa.č. 8762618244 T-COM  19,1 výpis VÚB a.s. č. 43/2014 17.06.2014 telefón
28 Fa.č. FV 140017 Obč. zdr. DUKLA  36 výpis VÚB a.s. č. 47/2014 25.06.2014 členský poplatok za r.2014
29   Fa.č. 2014098 JUDr. Farkašovský, advokát 500 výpis VÚB a.s. č.50/2014 08.07.2014 právne služby
30 Fa.č. 1315400213 Techn. služby Svidník 233,97 výpis VÚB a.s. č.50/2014 08.07.2014 vývoz kontajnérov
31 Fa.č. 7406153005 T-MOBILE 4,95 výpis VÚB a.s. č.51/2014 10.07.2014 internet
32 Fa.č. 4763627623 T-COM 24,24 výpis VÚB a.s. č.54/2014 17.07.2014 telefón
33 Fa.č. 7407121102 T-MOBILE 4,95 výpis VÚB a.s. č.56/2014 28.08.2014 internet
34 Fa.č. 2250004250 VSE Košice 179 výpis VÚB a.s. č.58/2014 05.08.2014 elektrina
35 Fa č. 46/2014 Slavomír Vanát, Kapišová  58 94,74 výpis VÚB a.s. č.592014 07.08.2014 oprava strunovej kosačky
36 Fa č. 7764772361 T-COM 20,27 výpis VÚB a.s. č.62/2014 18.08.2014 telefón
37 Fa.č. 6765749466 T-COM 22,46 výpis VÚB a.s. č.67/2014 17.09.2014 telefón
38 Fa.č. 20140927 GAS- MG, spol.s.r.o 3000 výpis VÚB a.s. č.71/2014 29.09.2014 výmena komínov, náter strechy OcÚ, a KD
39 Fa.č.  2014084 Spol. OcÚ N.Orlík 284,4 výpis VÚB a.s. č.71/2014 29.09.2014 príspevok na činnosť , prácu a režijné náklady Spol.OcÚ
40 Fa.č. 7409058936 T-Mobile 9,94 výpis VÚB a.s. č.71/2014 29.09.2014 internet
41 Fa  č.20140927 GAS- MG, spol.s.r.o 297,01 výpis VÚB a.s. č. 73/2014 03.10.2014 výmena komínov, náter strechy OcÚ, a KD
42 Fa.č.7404185769 T-MOBILE 4,95 výpis VÚB   a.s. č. 74/2014 15.10.2014 internet
43 Fa.č.07666922745 T-COM 38,42 výpis VÚB   a.s. č. 75/2014 17.10.2014 telefón
44 Fa č.7410026331 T-MOBILE 24,75 výpis VÚB   a.s. č. 78/2014 27.10.2014 internet
45 Fa č. FV140011 Beliš Marian MABEL, Svidnik 50,6 výpis VÚB   a.s. č. 79/2014 29.10.2014 dotacia na voj. cintorín
46 Fa č. 2250004250 VSE a.s. Košice 179 výpis VÚB   a.s. č. 83/2014 07.11.2014 elektrina
47 Fa.č.6767634885 T-COM 16,97 výpis VÚB   a.s. č. 87/2014 18.11.2014 telefón
48 Fa.č.7410988186 T-MOBILE 4,95 výpis VÚB   a.s. č. 91/2014 01.12.2014 internet
49 Fa.č.15953511 INPROST s.r.o. 67,6 výpis VÚB   a.s. č. 92/2014 03.12.2014 obecné noviny na rok 2015
50 Plat. výmer. č. 012015 ZMOS 11,05 výpis VÚB   a.s. č. 92/2014 03.12.2014 členský príspevok na r. 2015