Predaj pozemku

22. 04. 2014

Obchodná verejná súťaž - predaj majetku obce Korejovce ... vos_predaj_pozemku_2014.pdf

04. 04. 2014

Zverejnenie zámeru na odpredaj obecného pozemku a schválenie spôsobu predaja pozemku ... zamer_predaj_pozemku_2014.pdf