Prvá zmienka o obci a jej historické názvy

 

V súpise obcí v Urbáre Makovického panstva z roku 1600 ,  obec figuruje pod názvom Kerowche.  Je to prvá, doposiaľ doložená písomná zmienka o obci. Tento zápis je možné z vysokou istotou považovať za skomolený vinou chyby vtedajšieho pisára alebo zostavovateľa zápisu. V tejto dobe obec je ešte zaradená medzi tie ktoré neplatili daň, lebo boli na dobu približne 15-30 rokov po založení obce od platenia dane oslobodené. Táto doba bola nutná na skonsolidovanie hospodárstiev novousadených sedliakov. Podľa historikov, obec bola založená na zákupnom práve medzi rokmi 1573 až 1598.