Súčasnosť

 

 

Starosta obce: Mgr. Marek Fek
 

Poslanci Obecného zastupiteľstva:

  Mária Vančišinová  - zastupca starostu
  Ján Goč
  Ľuboš Mikula
  Milan Ducár
  Michal Rím


Hlavný kontrolór obce: Ing. Gabriela Kostelníková