VZN

  • VZN č. 01/2013 o miestnych  daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - vzn vo formáte PDF.
  • VZN č. 01/2014 o miestnych  daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  - VZN 1 2014.pdf.
  • VZN č. 02/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Korejovce - VZN 2 2014.pdf.
  • VZN č. 01/2015 o podmienkach držania psov na území obce Korejovce - VZN 1 2015.pdf
  • VZN č. 02/2015 o udržiavaní poriadku na území obce Korejovce - VZN 2 2015.pdf
  • VZN č. 03/2015 o miestnych  daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady VZN 3 2015.pdf
  • VZN č. 01/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce VZN 012016.pdf
  • VZN č. 02/2016 o miestnych  daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady VZN 2 2016.pdf