Číslo faktúry Dodávateľ Suma v €   Č.výpisu Dátum úhrady Popis
1 Fa č. 7112936482 T-mobile 13,48 výpis VÚB a.s.    02/2012 9.1.2012 internet
2 Fa č. 6734048631 T -COM 25,54 výpis VÚB a.s.    03/2012 17.1.2012  
3

Fa č. 152012

Spol.OcÚ N.Orlík 20 výpis VÚB a.s.    06/2012 24.1.2012    
4 Fa č. 7200755774 T -Mobile 8,93 výpis VÚB a.s.    11/2012 15.2.2012 internet
5 Fa č. 2250004250 Elektrina 170 výpis VÚB a.s.    11/2012 15.2.2012 distribúcia
6 Fa.č. 7201948080 T -MOBILE 4,95 výpis VÚB a.s. č.17/2012 6.3.2012 internet
7 Fa.č. 20120231 GAS-MG,  spol.s.r.o. 61,01 výpis VÚB a.s. č.18/2012 9.3.2012 dovoz potravinovej pomoci
8 Fa.č. 3736056459 T-COM 18,53 výpis VÚB a.s. č.19/2012 16.3.2012 telefón
9 Fa.č.  030/2011 Obec Medvedie 413,6 výpis VÚB a.s. č.21/2012 22.3.2012

I.splátka 200EUR obecný vodovod

10 Fa.č. 1313200088 Techn.služby, Svidník 209,05 výpis VÚB a.s. č.25/2012 11.4.2012 vývoz TKO
11 Fa.č. 7203144904 T-MOBILE  4,95 výpis VÚB a.s. č.25/2012 11.4.2012 internet
12 Fa.č. 6737050664 T-COM 21,22 výpis VÚB a.s. č.26/2012 17.4.2012 telefón
13 Fa.č. 4/2012 ZMpD Krajná Porúbka 150 výpis VÚB a.s. č.27/2012 19.4.2012 poplatok do ZMpD
14 Fa.č. 2012015 Spol.OcÚ      N.Orlík 266 výpis VÚB a.s. č.28/2012 20.4.2012

poplatok obce na režijné nákl. Spol.OcÚ

15 Fa.č.  030/2012 Obec Medvedie 100 výpis VÚB a.s. č.29/2012 26.4.2012 II.splatka obecný vodovod
16 Fa.č.  7204476301      T-Mobile 4,95 výpis VÚB a.s. č.30/2012 30.4.2012 internet   
17 Fa.č. 2250004250 VSE a.s. 170    výpis VÚB a.s. č.32/2012  7.5.2012

zalohová faktúra 01.03.2012-

31.05.2012

18 Fa.č.  7738044991  T-COM 15,37 výpis VÚB a.s. č.33/2012 17.5.2012 telefón
19 Fa.č. 122703107 IFOsoft      79,2 výpis VÚB a.s. č.37/2012 29.5.2012

agenda OcÚ-EO, DA r.2012

20 Fa.č. 4739038143 T-COM 19,3 výpis VÚB a.s. č.43/2012 18.6.2012 telefón
21 Fa.č. 7206845515 T-Mobile 7,46 výpis VÚB a.s. č.47/2012 10.7.2012 internet
22 Fa.č. 7205716456 T-Mobile 7,46 výpis VÚB a.s. č.48/2012 16.7.2012 internet
23 Fa.č. 2740032958       T- COM 15,79 výpis VÚB a.s. č.49/2012 18.7.2012 telefón
24 Fa.č. 030/2011 Obec Medvedie 113,6 výpis VÚB a.s. č.52/2012 26.7.2012 III.splatka              obecný vodovod
25 Fa.č. 2250004250 VSE a.s. 170 výpis VÚB a.s. č.56/2012 9.8.2012

zálohová faktúra

01.06.2012-

31.08.2012

26 Fa.č. 4741029906 T-COM 24,32    výpis VÚB a.s. č.57/2012 17.8.2012 telefón
27 Fa.č.  7208958681 T-Mobile 12,45 výpis VÚB a.s. č.62/2012 4.9.2012 internet
28 Fa.č. 2012085 Spol.OcÚ     N.Orlík 244,9 výpis VÚB a.s. č.63/2012 17.9.2012 I.splátka 100,00 EUR
29 Fa.č. 5742019990 T-COM 18,77 výpis VÚB a.s. č.64/2012 18.9.2012 telefón
30 Fa.č.7210019404 T mobile 7,46 VÚB a.s. č. 70/2012 04.10.2012 internet
31 Fa.č.3743007721 T -COM 23,96 VÚB a.s. č.72/2012 17.10.2012 telefón
32 Fa.č.2012140 Matúš Vachna MaM 46 VÚB a.s. č. 73/2012 19.10.2012   

toner do tlačiarne

33   WOLF     org.kurzov 28 VÚB a.s. č. 74/2012 22.10.2012

školenie o dani z nehn. na rok 2013

34 Fa. č.7211069659 T-mobile 4,96 VÚB a.s. č. 75/2012 26.10.2012 internet
35 Fa.č. 2250004250 VSE,Košice   170 VÚB a.s. č.79/2012 06.11.2012 elektrina
36   RVC Prešov 30 VÚB a.s. č. 80/2012 08.11.2012 školenie účt. závierka v obciach k 31.12.2012
37 Fa.č. 3743995785 T-COM 34,36 VÚB a.s. č. 82/2012 16.11.2012 telefón
38 Fa.č.1183233 Inprost spol.s.r.o 33,25 VÚB a.s. č. 84/2012 21.11.2012 obecné noviny
39 Fa.č.120959 MVDr l.Smatana 17,7 pokladňa  č.135/2012 27.11.2012

známky

pre psov

40 Fa.FV č.12329 Alojz Andraščík 47,8 VÚB a.s. č. 86/2012 03.12.2012

Šamotka do pece na tuhépalivo, hasák,vršok do baterie

41 Fa č. 7212145310 T mobile 4,95 VÚB a.s. č. 86/2012 03.12.2012 internet
42 Fa č. 1744996424 T-COM 25,07 VÚB a.s. č.88/2012 17.12.2012 telefón