Druhá písomná zmienka o obci

 

Druhá zmienka pochádza z  urbára hradného panstva Makovica z roku 1618 kde je tento záznam: „V roku pána 1618, 3. októbra, v mene pána. My Matyáš Kukemezey, jeden zo slúžnych richtárov Šarišskej župy, Juraj Tročani a Peter Tivadár, za prítomnosti šoltýsov z Makovice Michalom Dobocim, a Martinom Šárošim spolu so šoltýsmi Pavlom Vajdom, Krištofom Gaboltovským a Kosťom Kurimkajom, vyslaní podžupanom Andrejom Berzevičim, aby sa podľa vôle urodzených a veľkomožných pánov Juraja, Žigmunda a Pavla Rákocziho delimitovali na tri časti majetok patriaci k Makovickému hradu. Korejovce. Sedliaci sú traja. Platia od troch poddanstiev. Zaprisahali sme šoltýsa Fedura. Seriálnych poddaných je šesť, siedmy je šoltýs. Mena poddaných Ivan Daudiščak, Iliaš Martinič, Macko Sivanyn, Andrej Fedaščík, Hric Hudič, Jacko Hardiščiak, Na šoltýstve sú dvaja želiari.