Číslo faktúry Dodávateľ Suma v € Č.výpisu Dátum úhrady
1. Fa.č. 7224059877 VSE a.s. 258,4 výpis VÚB a.s. č.03/2011 14.1.2011
2. Fa.č. 7011892983 T-Mobile 9,9   14.1.2011
3. Fa.č. 5721827529 T-COM 17,33 výpis VÚB a.s. č.04/2011 17.1.2011
4. Fa.č. 7100644280 T-Mobile 9,98   7.2.2011
5. Fa.č. 2722938867 T-Com 19,81   18.2.2011
6. Fa.č. 7494795740 VSE a.s. 183   23.2.2011
7. Fa.č. 92011 JUDr. Ján Kic 300   23.2.2011
8. Fa.č. 1312/2011 Ústav geodézie a kartografie BA 76,34 výpis VÚB a.s. č.13/2011 24.2.2011
9. Fa.č. 1318100028 Technické služby 250 výpis VÚB a.s. č.13/2011 24.2.2011
10. Fa.č. 2011015 Spol.OcÚ N. Orlík 266 výpis VÚB a.s. č.16/2011 3.3.2011
11. Fa.č. 71017022309 T-Mobile 9,98 výpis VÚB a.s. č.17/2011 7.3.2011
12. Fa.č. 4723956547 T-COM 20,26 výpis VÚB a.s. č.23/2011 17.3.2011
13. Fa.č. 112703333 IFOSOFT Prešov 39,6 výpis VÚB a.s. č.25/2011 22.3.2011
14. Fa.č. 030/2010 Obec Medvedie     502,32 výpis VÚB a.s. č.35/2011 13.4.2011
15. Fa.č. 7102779628 T-Mobile 9,98 výpis VÚB a.s. č.35/2011 13.4.2011
16. Fa.č. 2724971585 T-Com 26,21 výpis VÚB a.s. č.36/2011 18.4.2011
17. Fa.č. 20110418 GAS-MG, spol.s.r.o. 360 výpis VÚB a.s. č.39/2011 29.4.2011
18. Fa.č. 43/2011 Ing.Michal Malina-znalec 42 výpis VÚB a.s. č.39/2011 29.4.2011
19. Fa.č. 2011088 Spol.OcÚ  N.Orlík 237 výpis VÚB a.s. č.41/2011 3.5.2011
20. Fa.č. 710386669 T-Mobile internet 9,98 výpis VÚB a.s. č.43/2011 6.5.2011
21. Fa.č. 3725984790 T-COM 19,69 výpis VÚB a.s. č.44/2011 17.5.2011
22. Fa.č. 7417657015 VSE a.s. 183 výpis VÚB a.s. č.46/2011 24.5.2011
23.  Fa.č. 4727008848 T-COM 7,96 výpis VÚB a.s. č.51/2011 20.6.2011
24. Fa.č. 7105151895 T-Mobile internet 9,98 výpis VÚB a.s. č.52/2011 23.6.2011
25. Fa.č. 6728020603 T-COM 23,38 výpis VÚB a.s. č.56/2011 20.7.2011
26. Fa.č. 152011 Spol.OcÚ N.Orlík 20 výpis VÚB a.s. č.57/2011 22.7.2011
27. Fa.č. 7107207280 T-Mobile internet 13,48 výpis VÚB a.s. č.62/2011 4.8.2011
28. Fa.č. 7106267090 T-Mobile internet 9,98 výpis VÚB a.s. č.63/2011 9.8.2011
29. Fa.č. 0729027663 T-COM 17,66 výpis VÚB a.s. č.64/2011 19.8.2011
30. Fa.č. 1730037304 T-COM 24,58 výpis VÚB a.s. č.69/2011 20.9.2011
31. Fa.č. 7108347089 T-Mobile internet 33,28 výpis VÚB a.s. č.70/2011 21.9.2011
32. Fa.č. 2250004250 VSE a.s. 6 výpis VÚB a.s. č.70/2011 21.9.2011
33. Fa.č. 7437604009 VSE a.s. 183 výpis VÚB a.s. č.70/2011 21.9.2011
34. Fa.č. 7109487990 T-mobile internet     9,98 výpis VÚB a.s. č.74/2011 10.10.2011
35. Fa.č. 8731041732 T-Com 15,37 výpis VÚB a.s. č.75/2011 20.10.2011
36. Fa.č. VŠZP predex. výzva 10 výpis VÚB a.s. č.76/2011 25.10.2011
37. Fa.č. 5732044133 T-COM 16,16 výpis VÚB a.s. č.79/2011 18.11.2011
38. Fa.č. 7494995476 VSE Košice 183 výpis VÚB a.s. č.80/2011 22.11.2011
39. Fa.č. 7110637055    T-Mobile internet 9,98 výpis VÚB a.s. č.80/2011 22.11.2011
40. Fa.č. 15953211 INPROST s.r.o. 46 výpis VÚB a.s. č.84/2011 6.12.2011
41. Fa.č. 7111781891 T-Mobile internet 10,48 výpis VÚB a.s. č.84/2011 6.12.2011
42. Fa.č. 012012 ZMOS 9,3 výpis VÚB a.s. č.84/2011 6.12.2011
43. Fa.č. 7810055893 VSE a.s. 4,3 výpis VÚB a.s. č.84/2011 6.12.2011
44. Fa.č. 9733045876 T-COM 16,9 výpis VÚB a.s. č.85/2011 16.12.2011
45. Fa.č. Komunálna poisťovňa 29,46 výpis VÚB a.s. č.87/2011 22.12.2011
46. Fa.č. 82011 JUDr. Ján Kic - advokát 300 výpis VÚB a.s. č.87/2011 22.12.2011
47. Fa.č. 407/2011 Peter Gula Svidník PO 49,2 výpis VÚB a.s. č.88/2011 31.12.2011