ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PRÍRODNOM PROSTREDÍ OBCE

 

Korejovce sa nachádzajú v Ochrannom pásme Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty. Severovýchodná časť chotára  zasahuje do tejto oblasti.

Klimaticky patria do chladnejšiej oblasti. Priemerné januárové  teploty sa pohybujú okolo 5°C s krátkodobými extrémami do 20°C. V zriedkavých prípadoch teplota klesá i pod tento bežný extrém.  Snehová pokrývka sa udržuje okolo 150 dní v roku. Priemerná hrúbka snehovej pokrývky býva okolo 40 cm. Často i keď nie je ešte ani snehový poprášok v Hunkovciach, chotár Korejoviec býva zasnežený. Priemerný počet mrazivých dní s teplotami pod bodom mrazu je okolo 50. Prvý mrazivý deň sa vyskytuje v priemere, začiatkom októbra. Posledný mrazivý deň sa vyskytuje v máji. Priemerná júlová teplota je okolo 17°C. Priemerný počet letných dní, s teplotami  25°C a viac, je od 20 do 60 dní.

Priemerné ročné zrážky za 70 rokov XX. storočia, merané v Ladomírovej a s praktickou istotou použiteľné i pre Korejovce, boli 729 mm. Najvyšší počet zrážok 100 mm v mesiaci sa vyskytuje v júli. V apríli je to okolo 50 mm. Za rok sa vyskytne priemerne okolo 30 búrok.