Číslo faktúry Dodávateľ Suma v € Č.výpisu Dátum úhrady Popis
1. 1745975664 T-COM 15,37 výpis VÚB a.s. č.02/2013 17.01.2013 telefón
2. 15953311 INPROST s.r.o. 52     výpis VÚB a.s. č.04.2013 21.01.2013 Obecné noviny
3. 2250004250 VSE a.s. 133

výpis VÚB a.s. č.05/2013

25.01.2013 elektrina
4. 7300862887 T-Mobile 4,95 výpis VÚB a.s. č.02/2013 08.02.2013 mobil
5. 7746953524 T-COM 15,37 výpis VÚB a.s. č.12/2013 18.02.2013 telefón
6. 132702314 IFOSOFT 39,6 výpis VÚB a.s. č.17/2013 04.03.2013 program EO, DA
7. 132002353 IFOSOFT 20,76 výpis VÚB a.s. č.18/2013 08.03.2013 archivácia údajov, inšt.programu
8. 3747937385 T-COM 18,11 výpis VÚB a.s. č.19/2013 15.03.2013  telefón
9. 152013 Spoločný OcÚ 20 výpis VÚB a.s. č.21/2013 25.03.2013 socialne účely -náklady
10. 7303114646 T-Mobile 4,95 výpis VÚB a.s. č.25/2013 08.04.2013 internet
11. 3748916374 T -COM 18,86 výpis VÚB a.s. č.28/2013 17.04.2013 telefón
12. 7301984191 T-Mobile 4,95 výpis VÚB a.s. č.31/2013 26.04.2013 internet
13. 7304244720 T-Mobile 4,95 výpis VÚB a.s. č.34/2013 06.05.2013 internet
14. 2250004250 VSE a.s. 133 výpis VÚB a.s. č.36/2013 14.05.2013 elektrina
15. 031/2013 Obec Medvedie 370,7 výpis VÚB a.s. č.37/2013 17.05.2013 voda Medvedie
16. 2013085 Spoločný OcÚ 124 výpis VÚB a.s. č.37/2013 17.05.2013 režijné náklady, príspevok na činnosť
17. 749904105 T-COM 23,69 výpis VÚB a.s. č.37/2013 17.05.2013 telefon
18. 332013 Ján Kic advokát obce 200 výpis VÚB a.s. č.41/2013 24.05.2013 úhrada hotových výdavkov a odmena ustanovujúcemu obhajcovi
19. 7305379061 T-Mobile 4,95 výpis VÚB a.s. č.44/2013 04.06.2013 internet
20. 3750867961 T-COM 25,12 výpis VÚB a.s. č.46/2013 17.06.2013 telefon
21. 2013015 Spoločný OcÚ 266 výpis VÚB a.s. č.48/2013 21.06.2013 režijné náklady
22. 412/2012 Peter Gula  49,2 výpis VÚB a.s. č.48/2013 21.06.2013 technik požiarnej ochrany
23. 1751878054 T-COM 21,06 výpis VÚB a.s. č.53/2012 17.07.2013 telefón
24. 2013060 Les Projekta 23,62 výpis VÚB a.s. č.56/2013 29.07.2013 mapy obce
25. 2013015 Spol.OcÚ N.Orlík 266 výpis VÚB a.s. č.58/2013 05.08.2013 režijné náklady Sol.OcÚ
26. 2250004250 VSE a.s. 133 výpis VÚB a.s. č.58/2013 05.08.2013 elektrina
27. 7752793534 T-COM 18,86 výpis VÚB a.s. č.60/2013  16.08.2013 telefón
28. 7308853295 T-MOBILE 9,94 výpis VÚB a.s. č.64/2013 26.08.2013 internet
29. 7306531985 T-MOBILE 4,95 výpis VÚB a.s. č.66/2013 13.09.2013 internet
30. 2753750980 T-COM 28,13 výpis VÚB a.s. č.67/2013 17.09.2013  telefón
31. 460130035 Oprava a údrža ciest 155,66 výpis VÚB a.s. č.67/2013 17.09.2013 oprava miestn.komunikacie -dotácia z MD SR
32. 7310034327 T-MOBILE 24,75 výpis VÚB a.s. č.70/2013 02.10.2013 internet - reklamácia
33. 6754706771 T-COM 22,16 výpis VÚB a.s. č.74/2013 21.10.2013 telefón
34. 1314300408 TS Svidník 276,61 výpis VÚB a.s. č.76/2013 28.10.2013 TKO
35. 7311229266 T-MOBILE 4,95 výpis VÚB a.s. č.76/2013 28.10.2013 internet
36. 2250004250 VSE a.s. 133 výpis VÚB a.s. č.78/2013 28.11.2013 elektrina
37. 2013129 Advokát. kancelaria 640,52 výpis VÚB a.s. č.79/2013 13.11.2013 advokát.služby
38. 0755688980 T-COM 18,86 výpis VÚB a.s. č.80/2013 18.11.2013 telefón
39. 2013149 Spol.OcÚ N.Orlík 120,9 výpis VÚB a.s. č.86/2013 09.12.2013 režijné náklady Sol.OcÚ
40. 15953411 Improst s.r.o. 52 výpis VÚB a.s. č.86/2013 09.12.2013 obecné noviny
41. ??? ZMOS 11,74 výpis VÚB a.s. č.87/2013 11.12.2014 členský príspevok na r.2014
42. 030/2013 Obec Medvedie 350 výpis VÚB.a.s. č.94/2013 27.12.2013 voda - I.splatka
43. 130015 Občian. združ. DUKLA 20 výpis VÚB a.s. č.94/2013 27.12.2013 členský príspevok
44. 432013 JUDr. Ján Kic 122 výpis VÚB a.s. č.94/2013 27.12.2013 advokat. Obce