Zmluvy
rok 2020
 

SPOLOČNÝ PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCÍ

MAS DUKLA NA OBDOBIE 2019-2027

Spoločný_PHSR_obcí_MAS_Dukla_na_obdobie_2019-2027.pdf (1992375)

Výstavba altánku Korejovce

Príloha č.1 - Krycí list Výkazu-výmer.xls (36 kB)

Príloha č.1 - Nenacenený Výkaz-výmer.xls (35 kB)

Príloha č.2 - Identifikačné údaje uchádzača.docx (16,6 kB)

Príloha č.3 - Návrh na plnenie kritérií.docx (16,9 kB)

Príloha č.4 - Návrh Zmluvy o dielo.docx (22,4 kB)

Výzva na predkladanie ponúk.pdf (1,5 MB)

Zmuva o dielo.pdf (951431)

Zmluva o dielo č.2-2019 (1).pdf (2555431)

Kúpna zmuva.pdf (10 MB)

Zmluva o nájme pozemkov.pdf (2,1 MB)

Potvrdenie §10 Korejovce.PDF (460,9 kB)

rok 2021

Zámenná zmluva z 22.2.2021.pdf (172191)

Zmluva o dielo - Krycí list rozpočtu.pdf (10667000)

Kúpna zmluva.pdf (2782989)

Zmluva o prevode výpočtovej tehniky.pdf (1265306)

SPOLOČNÝ PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCÍ

MAS DUKLA NA OBDOBIE 2019-2027

Názov:

Záverečný účet Obce Korejovce za rok 2019Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2019

rok 2019

Rozpočet obce Korejovce
Rozpočet obce 001.jpg (264097)
rozpočet obce 002 001.jpg (338377)
rozpočet obce 003 001.jpg (534953)
rozpočet obce 004 001.jpg (185907)
rozpočet obce 005 001.jpg (160976)
rozpočet obce 006 001.jpg (320838)
rozpočet obce 007 001.jpg (336501)
rozpočet obce 008 001.jpg (278870)


ZoD 2-2019 Športovo-rekreačný areál obce Korejovce.pdf (615145) - zverejnená dňa 13.11.2019

Rozpočet k ZoD 2-2019.pdf (391311)

 

 

Zmluva o dielo upr.PDF (892861)

Podklady na podpis Zmluvy s ENVIRONFONDOM o zatepľovaní obecného úradu
1._Krycí_list_položkovitého_rozpočtu.xls (37888)
2._Položkovitý_rozpočet.xls (67072)
Opis_prác_na_projekt_na_rok_2019.docx (28985)
sprievodný_list_Korejovce.doc (45056)
ZEPO-ZoD-KOREJOVCE.doc (69632)

rok 2016

1. Zmluva o nájme nebytových priestrorov Nájomná zmluva Tomasz 2016.pdf

2. Zmluva o prevádzkovaní systému TKO 1.pdf, 2.pdf

3. Zmluva so Slovak Telekom 1.pdf, 2.pdf

4. Zmluva o spolupráci s PBaH 1.pdf, 2.pdf, 3.pdf, 4.pdf

5. Zmluva o predaji nehnuteľnosti 1.pdf, 2.pdf, 3.pdf, 4.pdf

6. Dodatok č.1 zmluvy o pripojení DCOM: 1.pdf, 2.pdf

7. Nájomná zmluva - Kapa: nájomná zmluva KAPA.pdf

8. Nájomná zmluva - Franko: 1.pdf, 2.pdf, 3.pdf

rok 2015

1. Zmluva o poskytovaní služieb - Makroaudit:  1.pdf2.pdf, 3.pdf, 4.pdf

2. Zmluva o nájme nebytových priestrorov Nájomná zmluva Tomasz.pdf

3. Zmluva o pripojení - VSE 1 -  Scan1.pdf, Scan2.pdf, Scan3.pdf, Scan4.pdf

4. Zmluva o pripojení - VSE 2 - 1.pdf, 2.pdf, 3.pdf, 4.pdf

5. Zmluva o zneškodňovaní odpadu - 1.pdf, 2.pdf

6. Zmluva o budúcej zmluve Envi pak 1.pdf, 2.pdf

7. Zmluva o pripojení DCOM -1.pdf,  2.pdf, 3.pdf, 4.pdf, 5.pdf, 6.pdf, 7.pdf, 8.pdf

 rok 2014

1. Kúpna zmluva o prevode majetku obce - nepojazdného motorového vozidla - zmluva vo formáte pdf

2. Nájomná zmluva - nájom pozemku - zmluva vo formáte pdf

3. Zmluva o dielo - GAS-MG s. r. o. - zmluva vo formáte pdf

4. Kúpna zmluva - predaj pozemku - zmluva vo formáte pdf

 

 

 

 

rok 2012

1. Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti - zmluva.pdf

 

rok 2000 - 2011

Zmluva o nájme obecných priestorov s firmou EKOMONT LPG.jpg

Dodatok k zmluve o nájme s firmou Ekomont LPG.jpg

 

 

1. Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu - zmluva.pdf

2. Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu - dodatok_c_1.pdf

3. Faktúra  č. 20110418 - Odstránenie následkov povodní v obci Korejovce - faktura.pdf