Zmluvy

rok 2019

ZoD 2-2019 Športovo-rekreačný areál obce Korejovce.pdf (615145) - zverejnená dňa 13.11.2019

Rozpočet k ZoD 2-2019.pdf (391311)

 

 

Zmluva o dielo upr.PDF (892861)

Podklady na podpis Zmluvy s ENVIRONFONDOM o zatepľovaní obecného úradu
1._Krycí_list_položkovitého_rozpočtu.xls (37888)
2._Položkovitý_rozpočet.xls (67072)
Opis_prác_na_projekt_na_rok_2019.docx (28985)
sprievodný_list_Korejovce.doc (45056)
ZEPO-ZoD-KOREJOVCE.doc (69632)

rok 2016

1. Zmluva o nájme nebytových priestrorov Nájomná zmluva Tomasz 2016.pdf

2. Zmluva o prevádzkovaní systému TKO 1.pdf, 2.pdf

3. Zmluva so Slovak Telekom 1.pdf, 2.pdf

4. Zmluva o spolupráci s PBaH 1.pdf, 2.pdf, 3.pdf, 4.pdf

5. Zmluva o predaji nehnuteľnosti 1.pdf, 2.pdf, 3.pdf, 4.pdf

6. Dodatok č.1 zmluvy o pripojení DCOM: 1.pdf, 2.pdf

7. Nájomná zmluva - Kapa: nájomná zmluva KAPA.pdf

8. Nájomná zmluva - Franko: 1.pdf, 2.pdf, 3.pdf

rok 2015

1. Zmluva o poskytovaní služieb - Makroaudit:  1.pdf2.pdf, 3.pdf, 4.pdf

2. Zmluva o nájme nebytových priestrorov Nájomná zmluva Tomasz.pdf

3. Zmluva o pripojení - VSE 1 -  Scan1.pdf, Scan2.pdf, Scan3.pdf, Scan4.pdf

4. Zmluva o pripojení - VSE 2 - 1.pdf, 2.pdf, 3.pdf, 4.pdf

5. Zmluva o zneškodňovaní odpadu - 1.pdf, 2.pdf

6. Zmluva o budúcej zmluve Envi pak 1.pdf, 2.pdf

7. Zmluva o pripojení DCOM -1.pdf,  2.pdf, 3.pdf, 4.pdf, 5.pdf, 6.pdf, 7.pdf, 8.pdf

 rok 2014

1. Kúpna zmluva o prevode majetku obce - nepojazdného motorového vozidla - zmluva vo formáte pdf

2. Nájomná zmluva - nájom pozemku - zmluva vo formáte pdf

3. Zmluva o dielo - GAS-MG s. r. o. - zmluva vo formáte pdf

4. Kúpna zmluva - predaj pozemku - zmluva vo formáte pdf

 

 

 

 

rok 2012

1. Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti - zmluva.pdf

 

rok 2000 - 2011

Zmluva o nájme obecných priestorov s firmou EKOMONT LPG.jpg

Dodatok k zmluve o nájme s firmou Ekomont LPG.jpg

 

 

1. Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu - zmluva.pdf

2. Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu - dodatok_c_1.pdf

3. Faktúra  č. 20110418 - Odstránenie následkov povodní v obci Korejovce - faktura.pdf