OZNAM

 

 Obecný úrad Korejovce ŽIADA vlastníkov vodomerov o nahlásenie stavu vodomera do 18.10. 2018 .

 

Nahlásiť môžte osobne na obecnom úrade v čase stránkových hodín, každý štvrtok od 14.00 do 17.00 hod. ,telefonícky  z starostovi č. telefónu 0908317127 alebo pracovníčke obce č. telefónu 0948431555 prípadne  emailom: obec.korejovce@centrum.sk 

 

 

 

 

 

Voľby do samosprávy obcí 2018

 

Obec Korejovce zverejňuje počet volebných obvodov

 

     Obecné zastupiteľstvo v Korejovciach v zmysle § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom mimoriadnom obecnom zasadnutí konaného dňa  27. júla 2018 vo svojom

uznesení pod číslom 3/2018

u r č i l o

 počet volebných obvodov a počet poslancov obecného zastupiteľstva nasledovne :

1./ počet volebných obvodov 1  /jeden/  so sídlom v budove Obecného úradu Korejovce

2./ počet volených poslancov 5 /päť/

Obecný úrad Korejovce, podľa § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje, že pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia dňa 10. novembra 2018, je ku dňu 10.07.2018 počet obyvateľov obce Korejovce 80.

 
  •                                                                                                                                                                                         Ján Goč
  •                                                                                                                                                                                zast. starosta obce
 

Vítame Vás na stránke našej obce.

 
 
  

Anketa

Páčia sa Vám naše stránky

Áno, veľmi sa mi páčia. (62)
48%

V pohode,ale je čo zlepšovať. (16)
12%

Nie, vôbec sa mi nepáčia. (51)
40%

Celkový počet hlasov: 129