Scan 2.pdf (142254) Oznámenie o vymenovaní zapisovateľa  miestnej volebnej komisie

 

 

 

Scan3.pdf (135952) Oznámenie o zverejnení emailovej adresy na doručenie oznámenia  o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie